Download een banenplan, er zijn diverse sites met banen te vinden. Natuurlijk kun je ook een eigen tekening maken. Bij het maken van een eigen tekening, moet je er wel opletten dat niet alleen het verloop van de rails maar ook de hoogte  aangegeven moet worden. Samen bepalen we dan een goed banenplan.

Aan de hand van dit plan kunnen wij een kostenindicatie geven.

Dan wordt er een 3D tekening gemaakt.

 

Nu kunnen nog eventuele wijzigingen worden doorgenomen voordat de definitieve tekening gemaakt wordt.

 

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde werken